Một tháng trước, hắn còn đang suy nghĩ phải lợi dụng Tiêu Cảnh Diễm thế nào, từ chỗ Hoàng đế đòi lợi ích nhiều hơn. Hôm nay, Tiêu Cảnh Diễm chẳng qua chỉ mất tích một buổi tối, vậy mà tâm thần hắn liền không yên như thế, hận không được bỏ xuống tất cả khổ tâm tiến hành, đi tìm y bất kể giá cao.

Một chữ ‘tình’ giống như thuốc độc khoét xương, lại khiến cho người cam tâm chịu đựng khó khăn cùng thống khổ.


 

~oOo~

Tác giả: 汐酱 _ 最爱洒狗血(Tịch Tương_ Tối Ái Sái Cẩu Huyết)

Chuyển ngữ: Aimi

~oOo~

Đệ Nhị Thập Chương – Chân Tâm

Read More


Nếu đối phương chẳng qua là muốn dùng Cảnh Diễm uy hiếp mình, như vậy mình luôn có phương pháp đối phó.

 Nhưng nếu thứ đối phương muốn… Chính là Cảnh Diễm…?


 

~oOo~

Tác giả: 汐酱 _ 最爱洒狗血(Tịch Tương_ Tối Ái Sái Cẩu Huyết)

Chuyển ngữ: Aimi

~oOo~

Đệ Thập Cửu Chương – Tâm Trí Hỗn Loạn

Read More


Vừa bước vào nhà chính, Lận Thần liền cảm thấy không khí bất thường. Hắn đứng lại, nhìn lướt qua Tề Dịch, Hoa Tịnh cùng Tửu Hoan đứng trong phòng, mi tâm nhíu lại, “Đây là thế nào, mỗi người đều trưng ra vẻ mặt đưa đám?”


~oOo~

Tác giả: 汐酱 _ 最爱洒狗血(Tịch Tương_ Tối Ái Sái Cẩu Huyết)

Chuyển ngữ: Aimi

~oOo~

Đệ Thập Bát Chương – ‘Đại Lễ’

Read More


Lận Thần nghiêng người, hoàn toàn đem Tiêu Cảnh Diễm che đậy dưới bóng mờ của mình, khiến cho người giám thỉ chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của hắn. Tiếp theo, bờ môi Lận Thần liền kéo lên một nụ cười, nghiêng thân tiến vào nụ hôn sâu hơn.


~oOo~

Tác giả: 汐酱 _ 最爱洒狗血(Tịch Tương_ Tối Ái Sái Cẩu Huyết)

Chuyển ngữ: Aimi

~oOo~

Đệ Thập Tứ Chương – Tình Chân Ý Thiết

Read More

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 168 other followers